Oté gebruik boere se kennis,

beplanning en gekombineerde landswye koopkrag en stel hulle in staat om te koop wanneer pryse gunstig is.

Registreer Registreer


Oté se Waarde Proposisie

Lees Verder
Lees Verder Lees Verder
Lees Verder
Lees Verder
Vrae Wat Gereeld Gevra Word
Oté Oplossing VS Status Quo

Ontmoet die span

Jaco Myburgh

CEO

Eugene Coetzee

Strategic Analyst

Jaco Hefer

Logistics Coordinator

Reana Snyman

Admin Coordinator

Bianca Oranmore-Brown

Marketing

Tim Oranmore-Brown

Design

Anton Roetz

IT

Hoe koop ek kunsmis via Oté?

Oté koop namens boere direk vanaf die invoerder via ‘n betroubare, veilige platform. Wat meer is, is dat die proses basies risikovry is.

Kyk hier na die proses

Hoe koop ek kunsmis via Oté?

Oté koop namens boere direk vanaf die invoerder via ‘n betroubare, veilige platform. Wat meer is, is dat die proses basies risikovry is.

Kyk hier na die proses